แจ้งการเปิดบ้านใหม่ครับ

ติดตามบ้านใหม่ได้ที่   ครูโอ้ออนไลน์   http://ohonline.in.th

Advertisements
| ใส่ความเห็น

ดูแล คนที่ดูแลคุณ

ไม่มีพ่อที่ดีที่สุด แต่มีพ่อที่รักเราที่สุด

| ใส่ความเห็น

คู่มือการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ความหมายของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คือ หลักฐานการอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ มีสิทธิประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ ซึ่งออกให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพครูผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ กําหนดให้ครูผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ทั้งของรัฐและเอกชน ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ยกเว้น ผู้มิได้ประกอบวิชาชีพหลักด้านการเรียนการสอน บุคลากรทางการศึกษาที่ จัดการศึกษาตามอัธยาศัย การจัดการศึกษาในศูนย์การเรียน ผู้บริหารการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาผู้ใดประกอบวิชาชีพควบคุมดังกล่าวโดยไม่ได้รับใบอนุญาต หรือแสดงด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้อื่น  เข้าใจว่าตนมีสิทธิหรือพร้อมที่จะประกอบวิชาชีพ รวมทั้งสถานศึกษาที่รับผู้มิได้รับใบอนุญาตเข้าประกอบวิชาชีพควบคุมในสถานศึกษา จะต้องได้รับโทษตามที่ กําหนดไว้ในมาตรา ๗๘ และ ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖

คลิกที่นี่  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

โพสท์ใน การศึกษา | ใส่ความเห็น

สวัสดีปีใหม่ 2554 ปีกระต่ายทอง

สวัสดีปีใหม่  2554  ปีกระต่ายทอง  ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ทุกท่าน ทุกคน จงอย่าเจ็บ  อย่าจน  ตลอดปีและตลอดไป  นะครับ

| ใส่ความเห็น

ทำข้อสอบออนไลน์

การสร้างข้อสอบและสอบออนไลน์นั้นปัจจุบันเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆ  เพราะมีเว็บให้บริการมากขึ้น ใช้งานก็ง่ายกว่าสมัยก่อน และที่สำคัญฟรี    มีเว็บหนึ่งที่ผมลองแล้วรู้สึกว่าง่ายต่อการเรียนรู้  เป็นภาษาไทย และสามารถใช้งานได้จริง  ลองเข้าทดลองสร้างและสอบได้ในเว็บ   http://www.exam.in.th (เป็นเว็บโปรแกรมทำข้อสอบออนไลน์ฟรี)

| ใส่ความเห็น

อบรม E-training ใน UTQonline ของสพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

อบรมหลักสูตร การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ด้วยระบบ E-training ใน http://www.UTQonline.in.th ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับวุฒิบัตรจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

อบรมที่ไหนก็ได้  สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง  โครงการดีๆ สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีให้อบรมหลายหลักสูตร และจะเปิดอบรมอีกในไม่ช้านี้  โปรดติดตามที่เว็บ http://www.utqonline.in.th ลงทะเบียนฟรี  ไม่มีค่าใช้จ่าย  ขอเพียงมีใจทุ่มเท และมีเน็ตเท่านั้น  เราก็สามารถพัฒนาได้อย่างเท่าเทียมกันครับ

โพสท์ใน เบ็ตเตล็ด | ใส่ความเห็น

Vocation Vocation Vocation : Building a future – สร้างอนาคต

Vocation Vocation Vocation : Building a future – สร้างอนาคต

เมื่อการงานอาชีพของนักเรียนไม่ได้ทำกันแบบเล่นๆ แต่ไปเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง นักเรียนได้เรียนรู้ และลงมือทำอาชีพ “ช่างก่อสร้าง” และ “ช่างทำผม” ทุกขั้นตอน ทุกทักษะ รวมไปถึงวิธีคิดในการทำธุรกิจให้สำเร็จด้วย

โพสท์ใน การศึกษา | ใส่ความเห็น