ประสบการณ์

ประสบการณ์

ด้านสื่อการจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ (Technology web 2.0)

ครูโอ้ออนไลน์   :  http://www.ohonline.in.th
บทเรียนออนไลน์ครูวีรชัย ฉลาด (ครูโอ้)    : http://elearning.ohonline.in.th
บล็อกสำหรับสอน     :
http://chalad.wordpress.com
ห้องเรียนออนไลน์    : http://ohmentor.wordpress.com
: http://ohcommunity.wordpress.com
ข้อคิด ชีวิตครูคอมฯ : https://ohbiog.wordpress.com

ประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน
ชื่อผู้ใช้ : cosmo014
ในบริการของ : twitter,facebook,flickr,slideshare,scribd,youtube,
picturetrail,photopeach,hi5,kruthaikorat2,GoogleDoc

ด้านการสอน
ระดับปริญญาตรี : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต , เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ , การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติ , การเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม และการวิจัยดำเนินงาน
ระดับมัธยมศึกษา : วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยม 1 – 6 , วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 และวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.5
ระดับประถมศึกษา : วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถม 3 และ 4 , วิชาสังคมศึกษา ชั้นประถม 3

ด้านวิทยากร

ทีมงานวิทยากรการใช้โปรแกรม wordpress  ของครูกลุ่มสาระศิลปะ  50  โรงเรียน สพม. เขต 31  ณ โรงเรียนพิมาย  ระหว่างวันที่  26 – 28  สิงหาคม  2554   (http://www.artcenterkorat.com)
คณะทำงานวิจัยและทีมงานวิทยากรการใช้ Social Media จัดการเรียนรู้ รุ่น 2  โดย สทร.สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ (คัดเลือกจากทั่วประเทศ 200 คน)  ระหว่างวันที่  20 -24 กรกฏาคม 2554  ณ โรงแรมแม็กซ์ พระราม 9 กรุงเทพมหานคร  (http://www.thaismedu.com)
หลักสูตรบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต 2 (การใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0)
หลักสูตร การสร้างสื่อการสอนด้วย Captivate
หลักสูตร การซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ
หลักสูตร การทำข้อสอบด้วยระบบ Guruonline  (http://www.guruonline.in.th)
หลักสูตร การบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วย Windows Sever 2003
หลักสูตร การพัฒนาเว็บเพจ
หลักสูตร คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
หลักสูตร การใช้งานไมโครซอฟต์ออฟิช (ไมโครซอฟต์เวิร์ด ไมโครซอฟต์เอ็กเซล ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์)

ด้านการอบรม

24 ก.ค. 2554 – 28 ก.ค. 2554 อบรม Master Teacher สาขาคอมพิวเตอร์ ที่ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา โดยสพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ (กลุ่มคะแนนสูง จากการอบรม Master Teacher ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
19-20,24 มิ.ย. 2553 อบรมหลักสูตรบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต 2
18 มิ.ย. 2553 อบรม การใช้งานระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้นสอง อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3 พ.ค. 2553 – 12 พ.ค. 2553 อบรม Master Teacher สาขาคอมพิวเตอร์ ที่ศูนย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ (สอบคัดเลือกจากทั่วประเทศ 10%)
28 มี.ค. 2553 – 2 เม.ย. 2553 การใช้ Social Media จัดการเรียนรู้ โดย สทร.สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ (คัดเลือกจากทั่วประเทศ 200 คน)
22 ก.พ. 2553 – 24 ก.พ. 2553 อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสุริยันเกสทอป (โรงเรียนโอเพ่นซอร์ส) ณ สำนักงานซิป้าโคราช โรงแรมเวียนนารีสอร์ทแอนด์สปา โดยซิป้าโคราช
5 ธ.ค. 2552 – 10 ธ.ค. 2552 อบรมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สอบการใช้ระบบ e-Training GURU ONLINE ผ่านเว็บ http://www.guruonline.in.th
14 ส.ค. 2552 – 15 ส.ค. 2552 กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการคิด โดย ดร.สุวิทย์ มูลคำ ศูนย์พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นครราชสีมา
ม.ค. 2552 – มี.ค. 2552 อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ รวม 4 หลักสูตร

ด้านนักเรียน

นักเรียนที่สอนทั้งในวิชาเรียนและในชุมนุม ได้รับความรู้และทักษะทางคอมพิวเตอร์ สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ เช่น
ปี 2552 อบรมและส่งนักเรียนตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ได้รับเหรียญทองในระดับเขต (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต 2) และได้เป็นตัวแทนระดับเขตเข้าแข่งขันระดับภาค
ได้รับเหรียญเงิน ในการแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ที่จังหวัดอุบลราชธานี)
1.นายณัฐพงษ์ ถ้ำกลาง
2.นายเดชพิตร ตรีสุวรรณ
3.นายดลทรัพย์ ตรีสุวรรณ
4.ครูฝึกซ้อมควบคุมทีมนายวีรชัย ฉลาด

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s